O mne:

Libuša Habánková

Dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Som Libuša Habánková a mám dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu. Pracovala som hlavne v spoločnostiach, kde mojou úlohou bol zo začiatku výkon bežnej personálnej agendy a postupne nastavovanie chýbajúcich vnútropodnikových procesov na riadenie ľudských zdrojov. Firmy, v ktorých som pracovala mali rôzne druhy podnikateľskej činnosti, boli rôznej veľkosti a boli v rôznych štádiách životného cyklu. Získala som neoceniteľné skúsenosti v každej  z nich. Počas posledných rokov som zistila, že práve nastavovanie a zlepšovanie procesov súvisiacich s riadením zamestnancov je to, čomu sa chcem venovať.

Chcem pomáhať firmám zlepšovať internú komunikáciu a zvyšovať angažovanosť zamestnancov, a tak celkovú efektivitu organizácie.

 

Baví ma sa neustále vzdelávať, sledovať ľudí a analyzovať motívy ich konania. Baví ma písať, radiť a pomáhať tam kde je to potrebné.

 

 

Čo Vám teda ponúkam?

Externé spracovanie Personalistiky, Personálne poradenstvo a konzultácie

Nezávislý personálny audit

Školenia, tréningy a E-kurzy

E-booky

Krátke články, ktoré Vás môžu inšpirovať

Pre koho sú moje produkty?

  • Pre malé firmy, ktorým sa neoplatí obsadzovať pozíciu Personalistu:  externé spracovanie Personalistiky.
 
  • Pre malé a stredné firmy: personálne poradenstvo a konzultácie, podpora pri zavádzaní alebo zmene personálnych politík a postupov, riešenie problémových oblastí (napr. analýza prác, spracovanie alebo aktualizácie popisov pracovných miest, revízia organizačnej štruktúry, interná dokumentácia, odmeňovací systém, hodnotenie zamestnancov, riadenie výkonu, motiváca, …) – formou konzultácií alebo interim manažmentu.

 

  • Pre všetky firmy: nezávislý personálny audit, vzdelávanie.

 

  • Pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať: školenia, tréningy, E-booky, E-kurzy.

 

Produkty a služby:

Personálne poradenstvo a konzultácie, Externé spracovanie Personalistiky

Ste menšia firma a neoplatí sa Vám zamestnávať Personalistu? Ponúkam Vám externé spracovanie Personalistiky. Potrebujete poradiť pri zavádzaní alebo zmene personálnych politík či postupov? Ponúkam Vám svoje skúsenosti.

Nezávislý personálny audit

Potrebujete zvýšiť efektivitu ľudských zdrojov? Ponúkam Vám realizáciu Objektívneho a Nezávislého Personálneho Auditu, ktorého výsledkom je správa obsahujúca návrhy riešení smerujúcich k optimalizácii využitia ľudských zdrojov.

Školenia, tréningy a E-kurzy

Ponúkam školenia a tréningy na mieru v oblasti riadenia ľudských zdrojov, komunikácie, riešenia konfliktov, motivácie zamestnancov. Vychádzam zo zozbieraných skúseností z praxe. Pre tých, ktorí nemajú čas sa zúčastniť školení ponúkam E-kurzy  na rôzne témy.

E-booky

Baví ma písať a preto pre Vás budem pripravovať E-booky na témy v oblasti komunikácie, medziľudských vzťahov, personalistiky a riadenia ľudských zdrojov. Okrem toho Vám ponúkam svoje články, ktoré Vás možno budú k niečomu inšpirovať a prídete na nové nápady.

Kontakty:

Tel.č.:
0911/413421
Adresa:
Matice Slovenskej 45,
911 05  Trenčín