Články

Chronickí sťažovatelia a energetickí upíry:

Poznáte výšku nákladov na výber nesprávnej osoby na pozíciu v rámci organizácie? Môže závisieť od úrovne pozície, veľkosti organizácie a času, kedy sa usvedčíme v tom, že náš výber nebol správny.

 

80% fluktuácie je spôsobených zlými rozhodnutiami o prijímaní zamestnancov.

 

Spoločnosti sa musia pri výbere zamestnancov pozerať nielen na skúsenosti a odbornosť, ale veľmi dôležité je ako nový človek zapasuje do tímu, ako vie spolupracovať v rámci firemnej kultúry. Pri výbere kandidátov na konkrétnu pozíciu siahajte po kandidátoch podobných Vašim zamestnancom, členom existujúceho tímu.

Pripravte si zoznam takýchto vhodných kandidátov a využite screening (telefonicky / skype) vedúci k tomu, aby ste určili koho nakoniec pozvete na pohovor. Ušetríte čas sebe, uchádzačovi aj ďalším kolegom, ktorí by boli na pracovný pohovor prizvaní. Môžete využiť nasledovné otázky, ktoré Vám pomôžu identifikovať a vyhnúť sa tak chronickým sťažovateľom a energetickým upírom.

 

Zaujíma Vás viac táto téma? Prečítajte si E-book Chronickí sťažovatelia a energetickí upíry, kde sa viac dozviete o tom ako identifikovať chronických sťažovateľov a energetických upírov, ich typológiu a návod na to ako s nimi dokážeme spolupracovať. Možno sa medzi nimi nájdete aj Vy a pomôže Vám to aj v osobnom rozvoji.

Otázka č.1:

Ak by som teraz zavolal/-a Vášmu predchádzajúcemu šéfovi a vyžiadal/-a si referencie na Vás, čo by mi povedal?

 

 

Otázka č.2:

Opíšte mi Vaše tri zlyhania, neúspechy z minulosti. Čo sa stalo? Ako ste to napravili? (ide o posúdenie, či vie prevziať zodpovednosť)

 

 

Otázka č.3:

Museli ste niekedy spolupracovať s komplikovaným kolegom, alebo s niekým s kým je ťažké vychádzať? Popíšte ako ste spolupracovali a čo by ste dnes spravili inak. (spravíte si názor o tom, ako dokáže riešiť konflikty)

Otázka č.4:

Ak Vám niekto porozpráva niečo o inom spolupracovníkovi, čo by ste spravili alebo povedali? (etika)

 

 

Otázka č.5:

Popíšte najlepšieho šéfa, leadra, akého ste kedy mali. Ako Vás ovplyvnil? (štýl vedenia)

 

 

Otázka č.6:

Ako by ste jednali so zamestnancom, ktorý je komplikovaný a nezúčastňuje sa na tímových projektov.

 

Otázka č.7:

Stalo sa, že ste niekedy nesúhlasili so svojim nadriadeným?

Mileniáli – výborní manažéri:

Posledné roky vstupuje generácia nazývaná Mileniáli do pracovného procesu a preberá riadiace pozície. Niekto si možno myslí, že sú príliš mladí, neskúsení, na to aby zastávali riadiace pozície, ale realita ukazuje, že sú vlastne celkom talentovaní lídri.

 

Označujú sa tiež ako Generácia Y. Táto generácia prepisuje pravidlá riadenia. Ich vášeň, motivácia a túžba vytvoriť príjemnejšie pracovisko, prácu, ktorá ich baví, mení spôsob vedenia zamestnancov.

 

Prečo sú Mileniáli efektívni manažéri?

Sú „doma“ v digitálnom svete

 

Narodili sa do doby plnej technológií. Vyrastali v dobe inovácií, a to ovplyvnilo spôsob ich vedenia. Rýchlo sa učia a tiež učia ostatných využívať technológie na pracovisku.

Sú skvelí manažéri, pretože vedia spolupracovať a sú kreatívni. Ich online prepojenia im pomáhajú poskytovať v reálnom čase spätnú väzbu svojim zamestnancom a vytvárať im nové spôsoby rozvoja a vzdelávania. Každodenné využívanie technológií im umožňuje pracovať efektívne.

 

 

Neboja sa riskovať

 

Schopnosť riskovať je dôležitá vlastnosť každého efektívneho manažéra. Chcú neustále napredovať. Sú si vedomí toho, že sa ešte musia veľa učiť, no nebrzdí ich to v posúvaní svojich vodcovských schopností na ďalšiu úroveň. Hľadajú nové spôsoby dosahovania cieľov.

 

 

Veria si

 

Sú vytrvalí pri dosahovaní svojich cieľov a veria vo veľké úspechy. Táto viera a vytrvalosť je na pracovisku dôležitou esenciou. Pod jej vplyvom sa celý tím snaží o dosiahnutie spoločných cieľov.

Sú kreatívni

 

Technológie využívajú aj na zlepšenie pracovného prostredia. Využívajú, ba dokonca tvoria vlastné aplikácie pre zamestnancov, blogy pre podporu komunikácie a zamestnaneckých vzťahov, skrátka neustále hľadajú nové spôsoby ako inšpirovať a motivovať svojich zamestnancov. Radi takéto svoje pracoviská propagujú. Dnes je to na trhu práce ich veľká konkurenčná výhoda. Veď kto by nechcel pracovať v príjemných priestoroch, s inšpiratívnym a motivujúcim šéfom?

 

 

Majú schopnosť riadiť rôzne generácie

 

Sú prínosom pre každé pracovisko hlavne kvôli kľúčovej schopnosti riadiť rôzne generácie zamestnancov. Učia sa ako riadiť zamestnancov z rôznych prostredí, rôzneho veku, kultúry a s rôznymi skúsenosťami. Dokážu riadiť akéhokoľvek zamestnanca.

 

 

Sú optimistickí

 

Ich optimizmus je dôležitý. Podporuje pozitívnosť na pracovisku. Mileniáli túžia po úspechu a realizovaní inovácií. Vďaka tomu sú schopní dosiahnuť pre svoje spoločnosti veľké veci.