Články

Ďalší článok som sa rozhodla venovať niečomu, v čom sa v týchto dňoch začínam venovať intenzívnejšie než kedykoľvek v minulosti. Rozbieham vlastné podnikanie a uvedomujem si silu kontaktov a vzťahov. Sú ľudia, pre ktorých je to hobby, majú to v krvi, ľahko nadväzujú kontakty. A potom sú ľudia ako ja,...

Posledné roky vstupuje generácia nazývaná Mileniáli do pracovného procesu a preberá riadiace pozície. Niekto si možno myslí, že sú príliš mladí, neskúsení, na to aby zastávali riadiace pozície, ale realita ukazuje, že sú vlastne celkom talentovaní lídri. Označujú sa tiež ako Generácia Y. Táto generácia prepisuje pravidlá...

Poznáte výšku nákladov na výber nesprávnej osoby na pozíciu v rámci organizácie? Môže závisieť od úrovne pozície, veľkosti organizácie a času, kedy sa usvedčíme v tom, že náš výber nebol správny. 80% fluktuácie je spôsobených zlými rozhodnutiami o prijímaní zamestnancov. Spoločnosti sa musia pri výbere zamestnancov pozerať nielen na skúsenosti a odbornosť,...