E-kurzy

E-kurzy

 

Postupne by som chcela zaviesť e-kurzy, prostredníctvom ktorých si personalisti môžu prehlbovať svoje vedomosti v oblasti, ktorá ich zaujíma. Aj nepersonalisti môžu získať nové zručnosti a vedomosti.

Po ukončení e-kurzu každý účastník získa nielen osvedčenie o absolvovaní kurzu, ale aj poradenstvo a podporu pri využití poznatkov v praxi.