Poradenstvo a konzultácie

Personálne poradenstvo a konzultácie

 

     1. Na začiatku je úvodná bezplatná konzultácia.

 

Ide o nezáväzne stretnutie a identifikáciu problémovej oblasti, ktorú potrebujete riešiť (napr. fluktuácia zamestnancov, adaptácia, odmeňovanie a motivácia, interná komunikácia, hodnotenie zamestnancov, meranie výkonu, analýza prác, aktualizácia popisov pracovných miest, podpora pri nábore, konflikty a problémy s medziľudskými vzťahmi,….).

 

     2. Predloženie ponuky spolupráce.

Na základe získania informácií zo vstupnej konzultácie Vám pripravím ponuku spolupráce vo forme projektu na mieru, aj s návrhom riešenia danej situácie.

 

     3.  Implementácia / podpora pri implementácii navrhnutých opatrení.

Po odsúhlasení projektu a rozsahu dochádza k jeho realizácii.

 

     4. Vyhodnotenie situácie po implementácii a podpora aj po ukončení projektu – sledovanie dodržiavania realizovaných opatrení a zmien, vyhodnocovanie efektívnosti prijatých a realizovaných riešení.

 

Externé spracovanie personalistiky

 

Ste menšia firma a neoplatí sa Vám zamestnávať personalistu? Ponúkam externé spracovanie personalistiky.