Poradenstvo a konzultácie

Poradenstvo a konzultácie

 

Ponúkam poradenstvo a konzultácie v oblasti:

  • pracovno-právnej,
  • nastavovania personálnych politík a postupov,
  • personálneho auditu,
  • zlepšovania internej komunikácie,
  • zvyšovania angažovanosti zamestnancov.

 

 

Okrem firemných klientov ponúkam poradenstvo aj pre individuálnych klientov – pomoc a podpora pri hľadaní vhodnej práce, osobný rozvoj, pracovno – právne poradenstvo, ako sa cítiť šťastnejšie a spokojnejšie v práci.